Süreyya ALTUNIŞIK
Ziraat Mühendisi
sureyya.altunisik@ibb.gov.tr
09.03.2015

İSTANBUL FLORASINA UYGUN KİRLİ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI AĞAÇ VE ÇALI TÜRLERİ

İstanbul dünyanın en güzel şehri olmasının yanı sıra, barındırdığı nüfus bakımından da ülkemiz için çok önemli bir yere sahiptir. Gerek ülkemizden gerekse yurtdışından şehre yapılan göçler beraberinde yeni endüstri yatırımlarının yapılmasını ve fabrikaların kurulmasını getirmektedir. Tüm bu faktörler de her geçen gün şehirde hava kirliliğinin ciddi oranda artmasına sebep olmaktadır.

Havada bulunan sülfür dioksit, ağır metal partikülleri ve ozon bitkilere fitotoksik etki yaratmaktadır. Hava kirliliğinin her geçen gün artması ile doğru orantılı olarak bitkilere olan fitotoksik etki de artmaktadır. Bu nedenle İstanbul´da yapılacak peyzaj çalışmalarında sürdürülebilir peyzaj için bitki türü seçiminde bu etmenlere dikkat edilmelidir. Aşağıdaki listede İstanbul´da Kirli Hava Şartlarına Dayanıklı bitkilerin listesini bulabilirsiniz.

KİRLİ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI AĞAÇ VE ÇALI TÜRLERİ

 • Acer campestre
 • Acer negundo
 • Acer pseudoplatanus
 • Acer Saccharinum
 • Acer tataricum
 • Acer x freemanii "Autumn Blaze"
 • Aesculus carnea ´´Briotii
 • Aesculus hippocastaneum
 • Ailanthus altissima
 • Aralia spp
 • Aucuba japonica
 • Bambusa metake (bambu)
 • Berberis spp
 • Betula alba
 • Buddlea spp
 • Buxus sempervirens
 • Calycanthus floridus
 • Carpinus betulus
 • Castanea sativa
 • Casuarina equisetifolia
 • Catalpa bignoniodes
 • Celtis australis
 • Cercis siliquastrum
 • Chaenomeles spp
 • Chamaerops exelsa
 • Chamaerops humulis
 • Cornus spp
 • Cotinus coggygria
 • Cotoneaster spp
 • Crataegus spp
 • Cytisus spp
 • Eleagnus spp
 • Escallonia spp
 • Euonymus spp
 • Fagus orientalis
 • Fagus silvatica
 • Fatsia japonia
 • Forsythia spp
 • Fraxsinus spp
 • Gleditschia triacanthos
 • Ginko biloba
 • Hedera spp
 • Hibiscus syriacus
 • Hypericum spp
 • İlex spp
 • Jasminum nudiflorum
 • Juglans nigra
 • Kerria japonica
 • Liriodendron tulipifera
 • Magnolia spp
 • Malus spp
 • Morus spp
 • Nerium oliender
 • Phyllostachys pubescens (bambu)
 • Nyssa sylvatica
 • Pinus grifithii
 • Picea abies
 • Picea pungens
 • Pinus mugo
 • Pinus nigra
 • Pinus pinea
 • Pitosporum tobira
 • Platanus spp
 • Prunus spp
 • Pyracantha coccinea
 • Pyrus calleryana
 • Quercus rubra
 • Quercus palustris
 • Quercus robur
 • Rhus thypinia
 • Robinia spp
 • Rosa spp
 • Salix spp
 • Sophora japonica
 • Sorbus aucoparia
 • Spraea spp
 • Syringia spp
 • Tamarix gallica
 • Taxodium disticum
 • Taxus baccata
 • Tilia spp
 • Thuja spp
 • Ulmus spp
 • Viburnum spp
   

 

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
BU AY YAPILACAKLAR
Çim alanlarda zarar görmüş ve seyrekleşmiş yerlerde tamamlama yapabilirsiniz
Havaların sıcaklık durumu ve bitkilerin su isteğini gözlemleyerek, gerekirse sulama yapabilirsiniz
Çim alanlarda biçme işlemi yapabilirsiniz
Çimler Mart ayında daha hızlı büyümeye başlar.
Budama işlemlerini tamamlayınız
Bitkilerinize ilkbahar gübrelemesi yapabilirsiniz
Mantar hastalıklarına karşı bordo bulamacı uygulaması ve bakırlı ilaçlarla koruma ilaçlaması yapabilirsiniz