Ekrem ŞAHİN
Ziraat Mühendisi
ekrem.sahin@ibb.gov.tr
05.03.2013

SALON BİTKİLERİNDE GÜBRELEME

Bütün bitkilerin yetiştirilmesinde olduğu gibi iç mekân süs bitkilerine de dışarıdan ek besin maddesi verilmesi gerekir. Bu sayede bitkinin görüntüsünün güzel ve istenilen özelliklerde olması sağlanır. Bitkilerin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan elementler iki grup altında incelenmektedir. Bunlar mutlaka olması gereken makro elementler ile çok az ihtiyaç olsa da mikro elementlerdir. Makro elementlerden bazılarının sağladığı yararları şöyle sıralayabiliriz;

  • Azot ( N ) : Bitkilerin en önemli besin maddesidir. Bitkilerin toprak üstü denilen kısımlarının yani vejetatif aksamın (yaprak ve sürgünlerinin) gelişimini sağlar. Azot eksikliğinde yaşlı yapraklardaki renk koyu yeşilden yeşilimsi sarı bir renge döner. Sürgün oluşumu yavaşlar ve sürgünler sertleşir. Bitkilerde bodurluk görülür. Fazlalığında aşırı boylanma ile beraber gevşek bir gövde meydana gelir.
  • Fosfor ( P ) : Bitkilerde kök gelişimini sağlıklı olmasını, çiçeklenmenin bol olmasını ve çiçeklerin uzun süre dayanmasını sağlar. Fosfor noksanlığında yapraklar parlaklığını kaybeder. Çiçek azalır, geç açarlar ve çiçekleri küçük kalır. Fazlalığında mikro elementlerin bitkiler tarafından topraktan alınması zorlaşır.
  • Potasyum ( K ) : Bitki dokularının dayanıklılığını ve gövdenin sertleşmesini sağlar. Çiçeklerin rengini, ömrünü, büyüklüğünü ve çiçek kokusunu artırıcı etki yapar. Ayrıca bitkilerin hastalıklara ve susuzluğa karşı direnç kazanmasına yardımcı olur.

Yeşil aksam olarak yetiştirilen bitkilerde gübreleme zamanı ilkbahar ve yaz aylarının başlangıcıdır. Bu aylarda bitkilere azotça zengin gübreler verilmelidir. Çiçek açan bitkilere ise tomurcuklanma ve çiçek açma dönemlerinde çiçeklendirmeyi artırmak için fosfor ve potasyum ağılıklı gübreler verilmelidir.

Bitkilere verilmesi gereken gübre miktarının ne miktarda ve ne sıklık ile verileceği bitki türlerine göre değişiklik gösterir. Yaprakları alacalı renkli olan bitkilere az gübre verilmeli aksi halde alacalı renk yeşil renge dönüşmektedir.

Genel olarak bitkilerin dinlenme dönemlerinde bitkilere gübre verilmemelidir. Kış mevsiminin başlangıcında gübrelemeye ara verilmelidir. Ancak sıcak yerlerde bitkiler tam dinlenmeye geçmediğinden ayda 1 kez düşük oranda gübre verilebilir.

İş yerinde veya evdeki bitkilerin gübrelenmesinde granül ya da sıvı gübre, bir kapta hazırlanarak bütün bitkilere verilir. Saksısı ve toprağı yeni değiştirilmiş bitkilere gübre verilmez.

Yavaş büyüyen bitkilere gübre verilerek hızlı büyümeler teşvik edilmemelidir. Hastalanmış bitkilere fazla gübre verilmemelidir. Çünkü bitkiler besin maddelerini alamadıkları gibi kökleri de gübreden olumsuz etkilenir. Gübreleme düşük konsantrasyonda azar azar verilmelidir. Fazla gübre kılcal köklere zarar verebilir.

Günlük düzenli olarak tam bir bitki besleme yapabilmek amacıyla “Kontrollü Salınan Gübre” teknolojisi geliştirilmiştir. Bu teknoloji sayesinde gübre, granülleri içindeki besin maddelerini yavaş yavaş salgılamaktadır. Bunun neticesinde bitki günlük ihtiyacı kadar besin maddelerini düzenli bir şekilde almaktadır. Dengeli ve düzenli beslenen bitkide renk, form ve gelişim en üst seviyede olmaktadır. “Kontrollü Salınan Gübre” teknolojisinin diğer gübrelere göre en büyük farklarından biride yakıcı etkisinin olmamasıdır.

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
YAZARLARIMIZ
   
BU AY YAPILACAKLAR
Oyalarda ve taflanlarda külleme ilaçlaması yapılmalı.
Kaplı bitki dikimlerini her mevsim yapabilirsiniz.
İlaçlamalarınızı yağışlı havalarda ve günün öğle saatlerinde(10:00–16:00) yapmayınız.
Çimlerin biçimini her hafta düzenli olarak yapınız.
Çimlerinizi düzenli olarak olarak sulayınız.
Ligustrum(kurtbağrı)gibi çit bitkileri budamaya bu ayda devam edilir.
Yaprak biti ilaçlaması devam etmekte. (ıhlamur, pitos, gül vs.)
Gül yaprak arası kahverengi koşnil sedirlerde afit zararlılarına karşı dikkatli olunmalı.
Sürgün göz aşısı(yaprak aşısı)bu ayda yapılmaya başlanır.
Oyalar külleme hastalığından dolayı zarar görmesin.
Çınarda fulgal hastalık ilaçlaması devam etmekte.
Bu ayda bitkilerde mantar hastalıklarına dikkat ediniz.
Yazlık mevsimlik çiçek dikimi bu ayda tamamlanır.(begonya,cam güzeli,kadife)
Güllerde mildiyö ve pas ilaçlaması bu ay başlar.
Çapalama işlemlerini bu ay içerisinde düzenli olarak yapmanız bitkilerinize yarar sağlayacaktır.
Süs bitkileri ve meyve ağaçlarında görülebilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
Ağaçlarda düzenli sulamalara devam edilmelidir.
Bu ay çimlerde sulamayı sabah 06:00–09:00,öğleden sonra 16:00–20:00 saatleri arasında yapınız.
Oyalarda ve taflanlarda külleme ilaçlaması yapılmalı.
Süs eriklerinde koşnile dikkat ediniz.
Şimşirlerde şimşir tırtılı mücadelesi devam etmekte.
Haziran ayı içerisinde kuru ve sıcak bir hava hakim olacağından çim biçim yüksekliğini biraz daha uzun tutunuz.