Ekrem ŞAHİN
Ziraat Mühendisi
ekrem.sahin@ibb.gov.tr
06.03.2013

SALON BİTKİLERİNİN SICAKLIK İSTEKLERİ

Bitkilerin bulundukları yerdeki sıcaklık ile büyüme gelişmeleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Sıcaklığın düşük ya da yüksek olması bitkideki metabolik olayları farklı yönde etkiler. Yeryüzünün değişik bölgelerine yayılmış olan salon bitkilerinin sıcaklık istekleri de değişmektedir. Bitkiler genellikle dona maruz kalmayacak sıcaklıkta yetişirler. Dona maruz kalan bitkiler ölürler. Yüksek sıcaklıkta yani 40 derecenin üzerinde de zarar görürler. Tropik kökenli bitkiler 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda dayanıklı değillerdir.

Salon bitkileri ev ve iş ortamlarındaki soba, radyatör ve klimaların yanında bulundurulmayı sevmezler. Bitkilerin bulundukları yerdeki sıcaklığın kış ayında yaz ayına göre daha düşük olmalıdır. Bu süreçte bitkiler dinlenmek ile beraber odunsu kısımları olgunlaşır, tomurcuk oluşumu gerçekleşir. Aynı zamanda bitki dinlendiğinden ertesi yıl iyi gelişme gösterir ve güzel sağlıklı çiçekler açar. Aksi durumda kışın sıcaklık yaz ayı gibi olursa bitki dinlenme durumuna giremez. Bu durumda sıcaklığın yüksek, ışığın yetersiz olması sonucu bitkiler cılız kalır iyi bir gelişme gösteremezler.

Sıcaklığın ani düşmesi veya yükselmesi bitkilerin yapraklarının sararmasına, solmasına ve dökülmesine yol açtığı gibi bitkilerde kalıcı zararlara ve ölmelerine neden olur. Genç bitkiler yaşlı bitkilere göre daha yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. 

Salon bitkilerinin yeni sürmüş uç sürgünlerinde yüksek sıcaklıkta kurumalar meydana gelir.

 

Sıcaklık istekleri bakımından salon bitkilerini 3 gruba ayırabiliriz.
1- Yüksek sıcaklık isteyen bitkiler: Bu grup süs bitkileri kışın 16 – 20 0C yazın ise 18 – 25 0C sıcaklık isterler. Bu bitkiler yarı gölge ve gölge yerlerde iyi gelişme gösterirler.
2- Orta derecede sıcaklık isteyen bitkiler: Bu süs bitkileri kışın 8 – 15 0C yazın ise 15 – 18 0C sıcaklık isterler. Havadar ve aydınlık yerlerde iyi gelişme gösterirler.
3- Düşük sıcaklık isteyen bitkiler: Kışın 5 – 8 0C yazın ise 15 – 20 0C sıcaklık isterler.


SALON BİTKİLERİNİN IŞIK İSTEKLERİ

Salon bitkileri yeryüzündeki diğer bitkiler gibi özümleme yapabilmeleri, büyüme gelişme ve çiçek açabilmeleri için ışığa gereksinim duyarlar. Bu bitkiler ışık istekleri bakımından 4 gruba ayırabiliriz. Bunlar; bol ışığı seven bitkiler, ışığı seven bitkiler, yarı gölgeyi seven bitkiler ve gölgeyi seven bitkiler olarak ayırabiliriz. Güneşi seven bitkiler grubuna dahil olanlar genellikle güneye bakan pencere önlerinde yada yaz aylarında bahçemizde doğrudan güneş ışığı alan yerlerde bulundurulurlar. Ancak yazın çok kuvvetli güneş ışığından bitkileri korumak gerekir.

Aydınlık seven bitkilere dahil olanlar doğrudan doğruya güneş ışığı almayan yerlerde yetişen bitkilerdir. Bunlar tül asılmış pencere önlerine konulmalıdır. Bu sayede direk güneş ışığından korunmuş olurlar.

Yarı gölgeyi seven bitkilere dahil olanlar az yada çok az güneşli yerlerde bulunurlar.

Gölgeyi seven bitkiler ise ev ve iş yerlerinde güneş almayan yerlerde bakılmalılardır.

Salon bitkileri pencere kenarlarında bulunduklarında ışığa yönelme yaparlar. Yeterince ışık alamayan bitki ışığın geldiği yöne doğru eğilir. Soluk, cılız ve uzun sürgünler meydana getirir. Resimlerde görüldüğü gibi ışık yetersizliğinde bitkiler pencereye doğru yönelmiştir. Bu tür bitkiler zamanla olduğu yerde döndürülmelidir. Böylece düzgün büyümeleri sağlanmış olur.

Pencere kenarlarındaki salon bitkileri ışığa doğru yönelmiştir.

 

Işık yetersizliğinden dolayı salon bitkilerinin yaprak renkleri doğal rengini kayıp etmiştir.

 

Afrika menekşesi yetersiz ışıktan dolayı yaprakları cılız ve boylanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
YAZARLARIMIZ
   
BU AY YAPILACAKLAR
Çimlere kış gübresi atmak için uygun zamandır.
Bahar ayında bahçelere dikilen mevsimlik çiçekler, kurumaya başlayacağından onların toplanıp temizlenmesi yerlerinin hazırlanması gerekir.
Kış gübresi, kış mevsimi boyunca çimlerin potasyum ihtiyacını karşılayarak soğuktan ve dondan etkilenmesini önler.
Salon bitkilerinin kışa hazırlık bakımlarının yapılması gerekir.
Ekim ayının sonuna doğru tohum ekme yolu ile çim tesisi sona erer.
Ekim ayı itibariyle bahçelerde yoğun olarak yaprak dökülmeleri başlar. Dökülen yaprakların çim alanlar üzerinden toplanması gerekir.
Çim alanlarını düzenli biçme işlemi sona erer.